Định lượng 110,  Độ trắng 92 - 95
Vở ô ly Pokemon - 48 trang; MS: 033
Vở ô ly Pokemon - 80 trang; MS: 034
Hiển thị 1 đến 2 trong tổng số 2 (1 Trang)