Định lượng 70, Độ trắng 92-95
Vở kẻ ngang A4 Future - 120 trang; Ms 293
Vở kẻ ngang A4 Future - 200 trang; Ms 294
Vở kẻ ngang A4 Future - 260 trang; Ms 295
Hiển thị 1 đến 3 trong tổng số 3 (1 Trang)