Định lượng 70, Độ trắng 76
Vở kẻ ngang lò xo Lead - 80 trang; Ms 570
Vở kẻ ngang lò xo Lead - 120 trang; Ms 571
Vở kẻ ngang lò xo Lead -  160tr trang; MS: 572
Vở kẻ ngang lò xo Lead -  200tr trang; MS: 573
Hiển thị 1 đến 4 trong tổng số 4 (1 Trang)