Định lượng 70, Độ trắng: 90 - 92
Vở kẻ ngang  Perfect - 200 trang; Ms: 885
Vở kẻ ngang  Perfect - 80 trang; Ms: 883
Vở kẻ ngang Perfect - 120 trang; Ms: 884
Vở kẻ ngang  HighSchool Perfect - 72 trang; Ms: 212
Vở kẻ ngang HighSchoolPerfect - 200 trang; Ms: 213
Vở kẻ ngang  HighSchool Perfect - 120 trang; Ms: 214
Vở kẻ ngang Vision - 72 trang; Ms 813
Vở kẻ ngang Vision - 80 trang; Ms 814
Vở kẻ ngang Vision - 120 trang; Ms 815
Hiển thị 1 đến 9 trong tổng số 9 (1 Trang)