Giấy thếp

Giấy thếp B5 72tr không lề; MS: 231
Ruột sổ kẹp còng nhà báo - 120 tờ (240 trang); MS: 307
Giấy thếp A4 72tr không lề; MS: 317
Ruột sổ kẹp còng A5 - 120 tờ (240 trang); MS: 353
Ruột sổ còng Caro A5 - 100 tờ; MS: 996
Ruột sổ còng Dot Grid A5 - 100 tờ; MS: 997
Hiển thị 1 đến 6 trong tổng số 6 (1 Trang)