Giấy thếp

Giấy thếp B5 72tr không lề; MS: 231
Ruột sổ kẹp còng nhà báo - 120 tờ (240 trang); MS: 307
Giấy thếp A4 72tr không lề; MS: 317
Ruột sổ kẹp còng A5 - 120 tờ (240 trang); MS: 353
Hiển thị 1 đến 4 trong tổng số 4 (1 Trang)