Sổ vẽ cao cấp

Lọc tìm kiếm

Giấy vẽ A3 - 150 GSM - 10 tờ/tập; MS: 765

Giấy vẽ A3 - 150 GSM - 10 tờ/tập; MS: 765

Đặc tính khác biệt của sản phẩm:- Giấy vẽ có định lượng cao (150 gsm), bề mặt nhám, tăng độ bắt dính..


25.000đ


Reviews 
Giấy vẽ A4+ - 150 GSM - 25 tờ/tập; MS: 769

Giấy vẽ A4+ - 150 GSM - 25 tờ/tập; MS: 769

Đặc tính khác biệt của sản phẩm:- Giấy vẽ có định lượng cao (150 gsm), bề mặt nhám, tăng độ bắt dính..


45.000đ


Reviews 
Sổ vẽ lò xo kép đa năng Creative Art A5 - 150 GSM - 40 tờ; MS: 770

Sổ vẽ lò xo kép đa năng Creative Art A5 - 150 GSM - 40 tờ; MS: 770

- Giấy trung tính (Acid-free), không bị ố vàng qua thời gian;- Giấy có độ nhám vừa, bám màu, giúp tă..


45.000đ


Reviews 
Sổ vẽ lò xo kép đa năng Creative Art A4 - 150 GSM - 30 tờ; MS: 772

Sổ vẽ lò xo kép đa năng Creative Art A4 - 150 GSM - 30 tờ; MS: 772

- Giấy trung tính (Acid-free), không bị ố vàng qua thời gian;- Giấy có độ nhám vừa, bám màu, giúp tă..


55.000đ


Reviews 
Giấy vẽ A4+ - 250 GSM - 20 tờ/tập; MS: 774

Giấy vẽ A4+ - 250 GSM - 20 tờ/tập; MS: 774

Đặc tính khác biệt của sản phẩm:- Giấy vẽ có định lượng cao (250 gsm), bề mặt nhám, tăng độ bắt dính..


55.000đ


Reviews 
Sổ vẽ lò xo kép đa năng Fine Art A5 - 250 GSM - 30 tờ; MS: 775

Sổ vẽ lò xo kép đa năng Fine Art A5 - 250 GSM - 30 tờ; MS: 775

- Giấy trung tính (Acid-free), không bị ố vàng qua thời gian;- Giấy có độ nhám vừa, bám màu, giúp tă..


55.000đ


Reviews 
Sổ vẽ lò xo kép đa năng Fine Art A4 - 250 GSM - 25 tờ; MS: 777

Sổ vẽ lò xo kép đa năng Fine Art A4 - 250 GSM - 25 tờ; MS: 777

- Giấy trung tính (Acid-free), không bị ố vàng qua thời gian;- Giấy có độ nhám vừa, bám màu, giúp tă..


70.000đ


Reviews 
Giấy vẽ A4+ - 300 GSM - 20 tờ/tập; MS: 779

Giấy vẽ A4+ - 300 GSM - 20 tờ/tập; MS: 779

Đặc tính khác biệt của sản phẩm:- Giấy vẽ có định lượng cao (300 gsm), bề mặt nhám, tăng độ bắt dính..


65.000đ


Reviews 
Sổ vẽ lò xo kép đa năng Artwork A5 - 300GSM - 30 tờ; MS: 780

Sổ vẽ lò xo kép đa năng Artwork A5 - 300GSM - 30 tờ; MS: 780

- Giấy trung tính (Acid-free), không bị ố vàng qua thời gian;- Giấy có độ nhám vừa, bám màu, giúp tă..


65.000đ


Reviews 
Sổ vẽ lò xo kép đa năng Artwork A4 - 300GSM - 25 tờ; MS: 782

Sổ vẽ lò xo kép đa năng Artwork A4 - 300GSM - 25 tờ; MS: 782

- Giấy trung tính (Acid-free), không bị ố vàng qua thời gian;- Giấy có độ nhám vừa, bám màu, giúp tă..


90.000đ


Reviews 
Hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 10 (1 Trang)