Giấy vẽ cao cấp
Giấy vẽ A3 - 150 GSM - 10 tờ/tập; MS: 765

Giấy vẽ A3 - 150 GSM - 10 tờ/tập; MS: 765

Đặc tính khác biệt của sản phẩm:- Giấy vẽ có định lượng cao (150 gsm), bề mặt nhám, tăng độ bắt dính..


34.000đ


Reviews 
Giấy vẽ A4+ - 150 GSM - 25 tờ/tập; MS: 769

Giấy vẽ A4+ - 150 GSM - 25 tờ/tập; MS: 769

Đặc tính khác biệt của sản phẩm:- Giấy vẽ có định lượng cao (150 gsm), bề mặt nhám, tăng độ bắt dính..


50.000đ


Reviews 
Giấy vẽ A4+ - 250 GSM - 20 tờ/tập; MS: 774

Giấy vẽ A4+ - 250 GSM - 20 tờ/tập; MS: 774

Đặc tính khác biệt của sản phẩm:- Giấy vẽ có định lượng cao (250 gsm), bề mặt nhám, tăng độ bắt dính..


57.000đ


Reviews 
Giấy vẽ A4+ - 300 GSM - 20 tờ/tập; MS: 779

Giấy vẽ A4+ - 300 GSM - 20 tờ/tập; MS: 779

Đặc tính khác biệt của sản phẩm:- Giấy vẽ có định lượng cao (300 gsm), bề mặt nhám, tăng độ bắt dính..


72.000đ


Reviews 
Giấy vẽ A4+ - 320 GSM - 25% cotton - 15 tờ/tập; MS: 784

Giấy vẽ A4+ - 320 GSM - 25% cotton - 15 tờ/tập; MS: 784

Đặc tính khác biệt của sản phẩm:- Giấy vẽ có định lượng cao (320 gsm), bề mặt nhám, tăng độ bắt dính..


72.000đ


Reviews 
Hiển thị 1 đến 5 trong tổng số 5 (1 Trang)