Quy định thanh toán

Thanh toán qua thẻ ATM

Vui lòng làm theo hướng dẫn khi đặt hàng,


Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD)

Nhân viên giao hàng sẽ liên lạc trước với bạn để thông báo giao hàng.Trường hợp bạn đi vắng vui lòng ủy thác cho người khác thanh toánvà nhận thay. Bạn vui lòng ký nhận hàng và thanh toán tiền theo giá trị ghi trên phiếu giao hàng và hóa đơn VAT đính kèm.Bạn không phải trả thêm một khoản phí nào khác