Định lượng 110,  Độ trắng 92
Vở 5 ô ly 1st School B5- 48 trang 110/92; MS: 033
Vở 5 ô ly 1st School B5- 80 trang 110/92; MS: 034
Hiển thị 1 đến 2 trong tổng số 2 (1 Trang)