Vở kẻ ngang may dán gáy

Lọc tìm kiếm

Vở kẻ ngang nét đứt may dán gáy B5 80 trang 70/76; MS: 800

Vở kẻ ngang nét đứt may dán gáy B5 80 trang 70/76; MS: 800

- Bìa thiết kế đơn giản với gam màu pastel được cán màng mờ, bảo vệ tốt bìa vở- Kết cấu may dán gáy ..


12.000đ


Reviews 
Vở kẻ ngang nét đứt may dán gáy B5 120 trang 70/76; MS: 801

Vở kẻ ngang nét đứt may dán gáy B5 120 trang 70/76; MS: 801

- Bìa thiết kế đơn giản với gam màu pastel được cán màng mờ, bảo vệ tốt bìa vở- Kết cấu may dán gáy ..


16.000đ


Reviews 
Vở kẻ ngang nét đứt may dán gáy B5 200 trang 70/76; MS: 802

Vở kẻ ngang nét đứt may dán gáy B5 200 trang 70/76; MS: 802

- Bìa thiết kế đơn giản với gam màu pastel được cán màng mờ, bảo vệ tốt bìa vở. Mã vở 200 trang bìa ..


25.000đ


Reviews 
Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 80 trang 100/76; MS: 825

Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 80 trang 100/76; MS: 825

- Ruột vở định lượng cao (100g/m2), độ trắng kem tự nhiên (76 % ISO) được in offset kẻ ngang sắc nét..


16.000đ


Reviews 
Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 120 trang 100/76; MS: 826

Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 120 trang 100/76; MS: 826

- Ruột vở định lượng cao (100g/m2), độ trắng kem tự nhiên (76% ISO) được in offset kẻ ngang sắc nét ..


20.000đ


Reviews 
Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 200 trang 100/76; MS: 827

Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 200 trang 100/76; MS: 827

- Ruột vở định lượng cao (100g/m2), độ trắng kem tự nhiên (76 % ISO) được in offset kẻ ngang sắc nét..


32.000đ


Reviews 
Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 80 trang 100/76; MS: 840

Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 80 trang 100/76; MS: 840

- Ruột vở định lượng cao (100g/m2), độ trắng kem tự nhiên (76 % ISO) được in offset kẻ ngang sắc nét..


16.000đ


Reviews 
Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 120 trang 100/76; MS: 841

Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 120 trang 100/76; MS: 841

- Ruột vở định lượng cao (100g/m2), độ trắng kem tự nhiên (76% ISO) được in offset kẻ ngang sắc nét ..


20.000đ


Reviews 
Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 200 trang 100/76; MS: 842

Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 200 trang 100/76; MS: 842

- Ruột vở định lượng cao (100g/m2), độ trắng kem tự nhiên (76 % ISO) được in offset kẻ ngang sắc nét..


32.000đ


Reviews 
Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 80 trang 70/92; MS: 870

Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 80 trang 70/92; MS: 870

- Bìa thiết kế đơn giản với gam màu pastel được cán màng mờ, bảo vệ tốt bìa vở; - Kết cấu may dán g..


12.000đ


Reviews 
Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 120 trang 70/92; MS: 871

Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 120 trang 70/92; MS: 871

- Bìa thiết kế đơn giản với gam màu pastel được cán màng mờ, bảo vệ tốt bìa vở; - Kết cấu may dán g..


16.000đ


Reviews 
Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 200 trang 70/92; MS: 872

Vở kẻ ngang chấm may dán gáy B5 200 trang 70/92; MS: 872

- Bìa thiết kế đơn giản với gam màu pastel được cán màng mờ, bảo vệ tốt bìa vở; - Kết cấu may dán g..


25.000đ


Reviews 
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 15 (2 Trang)