Giấy kiểm tra

Lọc tìm kiếm

Giấy kiểm tra cấp I 4 ô ly (2,5 x 2,5) mm; MS: 011

Giấy kiểm tra cấp I 4 ô ly (2,5 x 2,5) mm; MS: 011

Tập giấy kiểm tra gồm: 15 tờ kép/tập..


12.000đ


Reviews 
Giấy kiểm tra cấp I 5 ô ly (2 x 2) mm; MS: 012

Giấy kiểm tra cấp I 5 ô ly (2 x 2) mm; MS: 012

Tập giấy kiểm tra gồm: 15 tờ kép/tập..


12.000đ


Reviews 
Giấy kiểm tra cấp I 5 ô ly (2,5 x 2,5) mm; MS: 013

Giấy kiểm tra cấp I 5 ô ly (2,5 x 2,5) mm; MS: 013

Tập giấy kiểm tra gồm: 15 tờ kép/tập..


12.000đ


Reviews 
Giấy kiểm tra cấp I - 4 ô ly to (2,5x2.5)mm; MS: 017

Giấy kiểm tra cấp I - 4 ô ly to (2,5x2.5)mm; MS: 017

- Thiết kế khoa học với nét ô ly mảnh, dịu mắt trên giấy định lượng cao 120g/m2, không thấm nhòe;- Đ..


14.000đ


Reviews 
Giấy kiểm tra cấp I - 5 ô ly to (2,5x2.5)mm; MS: 018

Giấy kiểm tra cấp I - 5 ô ly to (2,5x2.5)mm; MS: 018

- Thiết kế khoa học với nét ô ly mảnh, dịu mắt trên giấy định lượng cao 120g/m2, không thấm nhòe;- Đ..


14.000đ


Reviews 
Giấy kiểm tra cấp II B5; MS: 232

Giấy kiểm tra cấp II B5; MS: 232

Tập giấy kiểm tra gồm: 25 tờ kép/tập..


12.000đ


Reviews 
Giấy kiểm tra cấp II, III dlg cao B5; MS: 277

Giấy kiểm tra cấp II, III dlg cao B5; MS: 277

Tập giấy kiểm tra gồm: 25 tờ kép/tập..


14.000đ


Reviews 
Giấy kiểm tra cấp II, III tờ đơn; MS: 278

Giấy kiểm tra cấp II, III tờ đơn; MS: 278

Tập giấy kiểm tra gồm: 25 tờ kép/tập..


14.000đ


Reviews 
Giấy kiểm tra cấp II, III định lượng cao B5; MS: 279

Giấy kiểm tra cấp II, III định lượng cao B5; MS: 279

- Giấy trắng kem tự nhiên (76% ISO) không lóa mỏi mắt khi đọc và viết;- Giấy có định lượng cao 100 g..


15.000đ


Reviews 
Hiển thị 1 đến 9 trong tổng số 9 (1 Trang)