Lưu ý: Danh sách trên chỉ hiển thị những cửa hàng phân phối tiêu biểu của KLONG. Bạn vẫn có thể tìm được sản phẩm của KLONG tại nhiều cửa hàng hoặc nhà sách khác trong khu vực. Trong trường hợp bạn không tìm thấy sản phẩm của KLONG tại cửa hàng yêu thích của mình, hãy hỏi nhân viên cửa hàng và báo lại cho KLONG bạn nhé.