Lưu ý: Những sản phẩm không hiển thị tại menu này là những sản phẩm chưa được thống kê một cách chính thức. Bạn vẫn có thể tìm mua những sản phẩm không hiển thị tại đây ở các cửa hàng văn phòng phẩm, nhà sách và đại lý của KLONG trên toàn quốc. Trong trường hợp bạn không tìm được sản phẩm cần mua, hãy hỏi nhân viên tại cửa hàng và thông báo lại cho KLONG nhé