Định lượng 70, Độ trắng 76
Vở kẻ ngang lò xo đơn Lead B5 80 trang 70/76; MS: 570
-30 %
Vở kẻ ngang lò xo đơn Lead B5 120 trang 70/76; MS: 571
-30 %
Vở kẻ ngang lò xo đơn Lead B5 160 trang 70/76; MS: 572
-40 %
Vở kẻ ngang lò xo đơn Lead B5 200 trang 70/76; MS: 573
-40 %
Hiển thị 1 đến 4 trong tổng số 4 (1 Trang)